Piffenin ja muiden Suomen suunnistusseurojen karttoihin voi tutustua Suomen Suunnistusliiton karttarekisterissä. Klikkaa "FSO" ja valitse Pargas IF. Vihreät alueet kertovat, että alueelta löytyy suunnistuskartta. Vihreää aluetta klikkaamalla saat tietoa kartasta.

Karttarekisteristä löytyvien karttojen lisäksi piffeniltä löytyy muutamia vanhempia karttoja ja laajoja emokartoiksi kutsuttavia kartoitettuja alueita Stortervosta, Lemlahdesta ja Kirjalasta.

Karttoja voit tiedustella Anders Brink:lta, sähköposti anders.brink at abo.fi.

Pääsääntöisesti emme tarjota mahdollisuutta harjoitella kartoillamme metsästyskauden aikana.

           

Pargas IFs och övriga Finska orienteringsföreningars kartor kan du bekanta dig med på Orienteringsförbundets kartregister. Klicka på "FSO" och välj Pargas IF. På de grönfärgade områdena finns det kartor. Genom att klicka på det gröna området får du information om kartan.

Förutom kartorna som finns i kartregistret finns det några äldre kartor samt stora enhetliga kartor över Stortervo, Lemlax och Kirjala.

Vår kartansvariga är Anders Brink, e-post: anders.brink at abo.fi.

Under jaktsässongen (senhöst-vårvinter) erbjuder vi endast i undantagsfall möjlighet till träning på våra kartor.