Fyrkantiga brunnar?

20.08.2017 kl. 20:09
Pargas IF strävar till att gå över till den nya kartnormen från och med nästa år, men redan nu på hösten testar vi att konvertera våra kartor. Någon har kanske upptäckt att vi använt nya kartnormen redan? Nästa gång vi använder den nya normen är i Skråbbo.

Internationella orienteringsförbundet antog en ny kartnorm i april. Det har varit tillåtet att använda den nya normen fr.o.m. 1.5. Finska orienteringsförbundet skriver på sina sidor "Uuden ISOM 2017-kuvausohjeen käyttöönotossa on siirtymäaikaa koko tämä vuosi. Uuden määrityksen mukaisia karttoja voidaan ottaa käyttöön jo 1.5.2017 alkaen ja viimeistään vuoden 2018 alusta. Käytännössä tämän vuoden kaikki arvokilpailut ja suurtapahtumat suunnistetaan vielä aiemman ISOM 2000-ohjeen mukaisilla kartoilla."

Antalet förändringar är rätt stort, men många av förändringarna är antagligen sådana att alla inte ens noterar att något ändrats. En viktig nyhet är att det är tillåtet att springa på prickade åkrar om den inte också är täckta med symbolen för förbjudet område (violett raster). En annan nyhet är att vägar och stigar som går igenom tomter ska ha vitt runt sig för att vara tillåtna att löpa på.

Nedan en lista på en del av förändringarna:

Tunnare hjälpkurvor.

Småkuperad terräng finns i två versioner, en som har liten inverkan på löpbarheten och en som påverkar löpbarheten.

Symbolen för blockterräng har blivit större och finns nu också i en version med ännu mer nedsatt löpbarhet (tät blockterräng).

Symbolen för stenig mark finns i ytterligare två versioner, en svårlöpt och en svårframkomlig.

Symbolen för öppen lättlöpt mark med spridda träd, är inverterad mot tidigare, dvs det är en gul yta  med hål i. (Tidigare var det en vit yta med gula hål/bollar)

De prickar som finns i symbolerna för öppen mark med spridda träd (ofta använt för kalhygge), kan vara antingen vita (spridda träd) eller gröna (spridda buskar/buskage)

Löpbarheten för grönområdena har ändrats, och en fjärde mörkare grön har tillkommit för opasserbar vegetation..

Tydlig beståndsgräns, kan även ritas med grön streckad linje, vilket rekommenderas på kartor med bergbunden terräng. Enbart en typ av beståndsgränssymbol får användas på en karta, antingen punktad svart linje eller grön streckad linje.

Järnväg - symbolen är ändrad till sprintnormens version.

Drivningsväg kan kombineras med gult eller grönt för att redovisa löpbarheten.

Banpåtryckssymbolerna har minskats något i skala 1:15000 men är direktförstorningar i andra kartskalor.

Och ja, brunnsymbolen är ändrad till fyrkant.

Den nya kartnormen hittas på svenska via Sveriges ortienteringsförbund. Den nya normen är i skrivande stund ännu inte översatt till finska av finska orenteringsförnyndet (SSL)
Anders Brink
 
 
 
 
Sponsorer - Sponsorit
 
 
 
 
 
 

Sammarbetspartners - Yhteistyökumppanit