ÅBOLAND-ÅLANDSKAMPEN 18.9.2022

INBJUDAN TILL ÅBOLAND-ÅLANDSKAMPEN 18.9.2022

Tävlingsledare: Henrik Mattsson

Banläggare: Anders Nordell och Rolf Nordell

Klasser i kampen:

  • D21, D40, D50, D60, D70, D12, D14, D16, D18, D20
  • H21, H40, H50, H60, H70, H80, H12, H14, H16, H18, H20
  • Klasser utom kampen: H10, D10, PAR, MOTION KORT, MOTION LÅNG

Tävlingscentral: Söderlångvik gård, Amos Anderson vägen 2

Vägvisning:  från landsväg nr 1830

Karta: 1:10 000 / 5m för klasserna D14-D21 och H14-H40. Alla övriga klasser har skalan 1:7 500 / 5m

Emit: Emit stämplingssystem tillämpas. Bricknummer skall uppges vid anmälan. Begränsat antal emit-brickor finns att hyra för 3 euro/styck.

Start: Första start kl. 11.00, gångavstånd till starten ca 400 meter. Startlista och PM publiceras före tävlingen på hemsidan https://ksf.sporttisaitti.com/orientering/

Anmälan via IRMA (föreningskalendern) senast söndagen den 11:e september, vid behov e-post: anders.nordell(at)raseborg.fi, meddela EMIT-nr eller hyra av bricka.

Anmälningsavgift: 10 euro, (betalas för H/D20 och äldre) betalas till orienteringssektionens konto FI31 2436 1800 0084 17. Använd referensnummer 2325.

Servering: Café Söderlångvik

Prisutdelning: Genast efter avslutad tävling.

Tvätt och omklädning: Dusch och omklädning finns vid TC

Med orienteringshälsningar

Kimito Sportförening

Kategorier:
Okategoriserade