Arrangemang – Järjestelyt

Ohjeet suomeksi

Arrangemang av orienteringsträning med tidtagning

Kartor

Varje arrangörsgrupp erhåller två modellkartor och en arrangörsblankett. Den ena kartan kan användas till planering och på den andra ritas samtliga kontrollpunkter in. Modellkartan och blanketten förs senast på torsdag en vecka före träningen till Cevin Aren Skärgårdsvägen 1741, tel 045 7872 5465  och email cevin.aren@gmail.com , som gör banorna på dator och skickar dem vidare till Apoprint. Kartorna är klara att avhämtas tisdagen före träningen från Aboprints Pönttö Norrby Strandväg 2.
Om någon arrangör märker ändringar eller felaktigheter på kartan i samband med banplaneringen, så skall dessa ritas in på modellkartan. I mån av möjlighet ritas förändringarna innan kartorna skrivs ut.
Kolla med föregående gånger hur många kartor som skall kopieras. Försök att inte beställa onödigt många kartor, men alla deltagare som deltar betalar för sig och är berättigad att erhålla en egen karta.

Allmänt

Välj gärna en plats dit man kan köra med bil och släpvagn så underlättas arrangemangen. Avläsning av emitbrickorna bör kunna ske i en bil så att datorn kan anslutas till 12 V. Avläsningen sker direkt till E-results programmet via ”250-avläsaren”, och som reservsystem fungerar MTR-enheten som samtidigt ger listan med stämplingarna.

Lista på emit stämplingsenheter som kan användas finns här

1. Startperson 1

Uppgifter:
• Tar emot en anmälning på färdig lista med orienterarens namn, emitnummer och eventuellt lag. Ger ut kartan mot betalning. • Ger ut lånebrickor, emithyra 3 €
• Tar betalt. Endast engångsavgift 7 €. 
Motionssedlar á 4€ eller 5€ duger som betalningsmedel (ej växelpengar tillbaka), motionssedlarna måste ha namn på. 
En emitbricka kan användas bara en gång i samma evenemang.
• Kollar att det finns växelpengar (30 €) i kassan.
• Start 17.00 – 18.30

2. Startperson 2

Uppgifter:
• Ställer igång startplatsen
• Emit nollningsenhet, startskynke
• Sätter vid behov upp snitsel till startplatsen
• Kollar att alla nollställer sin bricka.

3. Målperson

Uppgifter:
• Ställer igång målet;
• Målskynke, emit målenhet (nr 100) på mållinjen
• Står vid målet och kollar att alla stämplar sin bricka vid målgång.

  • Sätter de tävlandes emit i 250-avläsaren och registerar orienteraren i datorn ( E-results lite) läser in tiden.

4. Registrering av resultaten (Noggrannare info under Resultat-Tulokset)

Uppgifter:
• Hämtar avläsningsutrustningen i god tid före träningen och bekantar sig med användningen av E-Results programmet och MTR-enheten med skrivare. Bekantningen sker föregående vecka. Se mera under Resultat-Tulokset
• Kontrollerar MTR-enheten genom att kontrollera med en emit att urskriften fungerar. Obs! Detta emitkort får ej användas i träningen.
• Finns på plats tills målet stängs.
• Ordnar datorn samt MTR-enheten till utsedd person för resultaträkning samma kväll om inte annat överenskommits.

5. Parkeringsansvarig

• En person behövs vid parkeringen, kollar att inga olagliga parkeringar sker.

Listan med stämplingsenheternas koder finns på motionshemsidan, där finns också formuläret för de olika banornas koder.
OBS! Koderna på emitenheterna får inte ändras!!!!

Suunnistustapahtuman järjestäminen ajanotolla

Kartat

Jokainen järjestäjä saa kaksi mallikarttaa sekä yhden lomakkeen ratojen merkitsemistä varten. Toista karttaa voidaan käyttää ratojen suunnitteluun ja toiseen piirretään kaikki rastipisteet. Mallikartta ja lomake viedään viikko ennen harjoitusta Cevin Arenille Saaristotielle 1741 puh. 044 959 4609 sähköposti cevin.aren@gmail.com, joka tekee radat tietokoneella ja lähettää ne edelleen Aboprinttiin. Kartat ovat valmiita haettaviksi tiistaina ennen torstain harjoitusta Aboprintin Pöntöstä Norrbun rantatie 2.
Mikäli järjestäjät huomaavat kartassa muutoksia rataa suunnitellessa, tulee nämä muutokset piirtää mallikarttaan. Muutokset piirretään karttoihin mahdollisuuksien mukaan.
Tarkista edelliseltä järjestäjältä, paljonko karttoja tarvitaan. Älä tilaa älyttömiä määriä karttoja.

Yleistä

Valitse paikka, jonne pääsee autolla ja perävaunulla, jotta järjestelyt helpottuisivat. Emitkorttien luku tapahtuu autossa, jossa on mahdollista liittää tietokone 12 V jännitykseen. Käytetään E-results Lite ohjelmaa sekä ”250-lukijaa”. Varajärjestelmänä käytetään MTR-yksikköä, josta samalla saadaan lista leimauksista.

1. Lähtöhenkilö 1

Tehtävät:
• Ottaa vastaan ilmoittautumisen (nimi, emitnumero, mahd. joukkue)
• Antaa kartan maksua vastaan.
• Vuokraa emitkortteja, maksu 2 €
• Hinnat: kertamaksu 6 €.  Smartum liikuntaseteli kelpaa maksuna (ei vaihtorahaa takaisin), liikuntaseteleissä on oltava henkilön nimi kirjoitettuna.
• Samaa emitkorttia voi käyttää vain kerran samassa harjoituksessa
• Tarkistaa, että vaihtokassassa on 30 €
• Lähtö klo 17.00 – 18.30


2. Lähtöhenkilö 2

Tehtävät:
• Lähtöpaikan valmistelut
• Emitnollaus leimasin, lähtövaate
• Tarvittaessa viitoitus lähtöpaikalle
• Tarkistaa, että kaikki nollaavat emitkorttinsa.

3. Maalihenkilö

Tehtävät:
• Laittaa maalin kuntoon;
• Maalivaate, emit maaliyksikkö (no 100) maaliviivalle
• Tarkistaa, että jokainen leimaa maalissa, laskee maaliin tulleiden lukumäärän.

  • Lukee kilpailijan emitkorttia 250-yksikössä, joka on kytkettynä tietokoneeseen. Rekisteröi kilpailijan nimen ja ajan.

4. Tulosten rekisteröinti (tarkemmat ohjeet Resultat-Tulokset kohdassa)

Tehtävät:
• Hakee rekisteröintilaitteet hyvissä ajoin ennen harjoitusta sekä tutustuu E-Results ohjelmaan ja MTR-yksikköön ja tulostimeen. Tutustuminen edellisellä viikolla. Lue lisää Resultat-Tulokset kohdassa.
• Tarkistaa MTR-yksikköä emitillä, tarkistaa, että tulostus toimii. Huom! Tätä korttia ei saa käyttää harjoituksessa.
• Paikalla kunnes maali suljetaan.
• Vie tietokoneen sekä MTR-yksikön tulosten laskijalle vielä samana iltana jollei toisin ole sovittu.


5. Paikoitusvastaava

• Yksi henkilö tarvitaan paikoituksessa, tarkistaa, että paikoitus tapahtuu laillisesti.

Lista leimausyksiköiden koodeista löytyy kotisivulta (Koder – Koodit). Sieltä löytyy myös lomake ratojen merkitsemistä varten.
Huom! Leimausyksiköiden koodeja ei saa vaihtaa!!!!