KVY Maastosta ja lumitlanteesta

Banläggarens utlåtande

Ratamestarin Lausunto alla

Tävlingsterrängen avviker en del från de typiskt lätt-löpta berg i dagen terrängerna här ute i skärgården och har till viss del lite sämre framkomlighet. Terrängen består av varierande ekonomiskog i olika åldrar med hyggen, tätare ungskog och äldre skog. På bergsområdena finns ställvis enbuskar som försämrar sikten, men löpbarheten är normalt god. Sluttningarna är delvis lite steniga och det förekommer också en del vindfällen, som hindrar framkomligheten. Kartan är ritat och uppdaterad av Markku Virtala.

Som banläggare har jag försökt utnyttja terrängen för att få en god löpupplevelse med utmanande orientering. Första halvan av banorna kräver lite mera av deltagarna, medan man på slutet skall klara av att öka orienteringstempot betydligt in mot växling och mål. Gafflingskontrollerna ligger relativt nära varandra, men för att inte tappa tid så är det viktigt att göra sina egna vägval.

Terrängen var snöfri men när detta skrivs ligger det igen lite nysnö på marken.

Det är utlovat plusgrader och regn så det kommer inte att ligga kvar någon snö då Kevätyön viesti kör i gång som väderprognosen ser ut nu.

Välkomna och kör hårt, men smart!

Mats Dahlén, banläggare för Kevätyönviesti

Kartan är Markuu Virtalas hantverk. Lördagens Skärgårdsträff erbjuder i tilläg Vepo områdets höga berg med nya orienteringsutmaningar.

Kartta on Markku Virtalan tarkkaa käsialaa. Lauantain Saaristorasteilla käytössä on tämän lisäksi kallioisempi Vepon alue joka antaa suunnistajile uusia haasteita.

Ratamestarin lausunto

Kilpailumaasto poikkeaa osin saaristolle tyypillisestä avokalliomaastosta ja on myös hieman hidaskulkuisempaa. Maasto koostuu vaihtelevasta ja eri-ikäisestä talousmetsästä, jossa on avohakkuita, tiheämpää nuorta metsää ja vanhempaa metsää. Kallioalueilla juoksukelpoisuus on normaalisti hyvä, mutta paikoitellen on katajaa, mikä lisää suunnistusvaativuutta. Rinteet ovat paikoitellen hieman kivikkoisia ja maastosta löytyy myös alueita, joissa on tuulen kaatamia puita, jotka hidastavat etenemistä. Kartan piirtämisestä ja päivittämisestä on vastannut
Markku Virtala.

Ratamestarina olen pyrkinyt hyödyntämään maastoa niin, että osallistuja saisi samalla kokea hyvän juoksuelämyksen sekä haastavan suunnistuksen. Ratojen ensimmäinen osa on vaativampaa, kun taas loppuosassa suunnistajan pitää pystyä selkeästi lisäämään vauhtia kohti vaihtoa ja maalia. Hajontarastit sijaitsevat suhteellisen lähellä toisiaan, mutta suunnistajan on tärkeää tehdä omat reittivalinnat, jotta hän ei menettäisi aikaa.

Lumitilanne 1.4.2024

Maasto oli lumeton muutama päivä sitten, mutta tätä kirjoittaessani maa on taas ohuelti uuden lumen peitossa. Tulevalle viikolle on kuitenkin luvattu plusasteita sekä sadetta, joten Kevätyön viestin alkaessa maasto on lumeton nykyisen sääennusteen perusteella.

Tervetuloa, ja juoskaa kovaa mutta fiksusti!

Mats Dahlén, Kevätyönviestin ratamestari

Kategorier:
Okategoriserade