KOMPASSCUPen,
Parstafett
13.9.2023, I Pargas

Tävlingsinbjudan

Egentliga-Finlands 2 Kompass-stafett i Pargas den 13.9.2023

Tävlingsinbjudan

Pargas IF arrangerar Egentliga-Finlands andra Kompass-stafett onsdagen den 13.9 i Airisto, Pargas. Tävlingen springs i form av en parstafett där lagen består av 2 löpare som springer 2 sträckor vardera.

KLASSER
H guldkompassen (14-klassen). Sträckorna ca 1,1km.
D guldkompassen (14-klassen). Sträckorna ca 1,1km.
H silverkompassen (12-klassen). Sträckorna ca 0,9km.
D silverkompassen (12-klassen). Sträckorna ca 0,9km.
H bronskompassen (10-klassen). Sträckorna ca 700m.
D bronskompassen (10-klassen). Sträckorna ca 700m.

Det är gaffling på alla banor. Emit-stämpling. Om det inte finns tillräckligt med löpare kan en flicka springa i pojkklassen.

Tävlingsområdet består av en ett gammalt sandtagsområde, där det finns rikligt med stigar. Banläggaren har planerat banorna så att de till största delen utnyttjar stignätet. På så sätt kan även de yngsta delta på ett tryggt sätt. Området består till stor del av ung tallskog, vilket gör att det ställvis är ganska tätt.

ANSVARSPERSONER
Tävlingsledare: Jon Engström 050 566 0720, jonkka1976@gmail.com
Banläggare: Amy Nymalm
Resultatservice: Amy Nymalm, Anders Brink ja Sören Nymalm
Övervakare: Jussi Mäkelä, TuS

KARTA
Orienteringskarta Airisto 1:7 500/5 m, kartering Markku Virtala 2022-2023

ANMÄLAN OCH DELTAGARAVGIFTER
Anmälning via Irma senast söndag 10.9 kl. 23.59 och om det inte är möjligt att anmäla via Irma så kan man sända epost till amy.nymalm@gmail.com

I tävlingen används en emit-bricka per lag och vid växling växlar man över brickan som en stafettpinne. Löpordning och emit-brickornas nummer meddelas antingen i Irma eller på epost amy.nymalm@gmail.com senast måndag 11.9 kl 23.59. Till tävlingen kommere första sträckans löpares emit-bricka att användas som lagets bricka. Ändringar i löpordning kan man göra via infon senast kl 17.00 på tävlingsdagen.

Deltagaravgift 32€/lag

STARTER
Gemensam start klassvis enligt följande:
Kl 18.00 H10 och D10 Bronskompassen
Kl 18.15 H12 och D12 Silverkompassen
Kl 18.30 H14 och D14 Guldkompassen

LÖPARBANKEN
Även om man saknar eget lag kan man delta i tävlingen genom att anmäla sig till löparbanken. Anmäl till jonkka1976@gmail.com senast söndag 10.9 kl 20.00 om du vill vara med i ett lag via löparbanken. Skriv klass (brons, silver, guld), namn, förening och emitnummer.

Arrangörerna sätter ihop lag av de som anmäler sig till löparbanken. De som springer i ett lag via löparbanken deltar i tävlingen precis som de övriga lagen men är utanför tävlingen i resultatlistan. En löpare i ett lag format genom löparbanken får också vid behov ha en ledare med sig ut i skogen. Ledaren behöver inte anmälas på förhand. Anmälningsavgift för löparbanken är 16€ och betalas i infon. Som betalningsmedel gäller kontante, kort eller MobilePay.

VÄGVISNING
Vägvisning börjar vid Skärgårdsvägen 180 (korsningen till Airisto) och därifrån är det cirka 10 min körväg till tävlingen.

TÄVLINGSCENTRAL
Tävlingscentralen är i en sandgrop och parkering sker bredvid tävlingscentralen.


Pargas IF önskar områdets juniorer välkomna till en fartfylld Kompass-stafett!