Räddningplan för Skärgårdsträffen 15.4.2022

r1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT

1.1 Tilaisuuden nimi XXI Saaristorastit – Skärgårdsträffen
1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) Pargas IF orientering, Linus Hoffman linus.hoffman@yle.fi 0405938081
1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite, ehkä myös GPS-koordinaatit)
Livias fiskeri- och miljöinstitut, Fiskeriskolvägen 72 i Kirjala, Pargas
1.4 Ajankohta ja aukioloajat 15.4.2022 kl.8.00-16.00
1.5 Selvitys tilaisuudesta (Lyhyt selvitys tilaisuuden luonteesta) Orienteringstävling på medeldistans för 8-90-åringar i Skråbbo- och Kyrkängsterrängen. Idealtiden för varje klass är ca 30 min. Det finns skilda tävlingsdirektiv för tävlingen. I tävlingen följs Finlands Orienteringsförbunds direktiv
1.6 Arvioitu yleisömäärä (Yleisön laatu. liikuntarajoitteisuus tms. alkoholitarjoilua jne.) Sammanlagt väntas ca 800 personer, vilket inkluderar både tävlande och arrangörer, Det finns servering utomhus, men ingen alkoholservering.

2. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY SEKÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA (Huom! tehosteet yms.)

Riskitekijä Ennaltaehkäisy Pelastamistoimenpiteet
2.1 Tulipalo En gasgrill används bredvid uteserveringen. Datorservrar används inomhus. En brandsläckare är placerad vid uteserveringen. En andra brandsläckare finns precis vid ingången i Livia. Som första släckningsinsats används brandsläckarna. Vi ringer nödcentralen på 112. Pargas brandstation finns 5 km ifrån
2.2 Sairaskohtaus Pargas FRK:s Första Hjälpen-grupp finns på plats Pargas FRK:s Första Hjälpen-grupp finns på plats
2.3 Tapaturma En sökpatrull är beredd att hämta skadade ur skogen. Pargas FRK:s Första Hjälpen-grupp finns på plats vid Livia Pargas FRK:s Första Hjälpen-grupp finns på plats
2.4 Liikenne Parkering sker vid Livias fiskeri- och miljöinstitut, och längs Kärrängsvägen. Deltagarna korsar aldrig Skärgårdsvägen, utan använder Danmarksvägen och lättrafiktunneln vid Kärrängsvägen 60 Parkeringsövervakare finns på plats under hela evenemanget
2.5 Mahdolliset tilapäisrakenteet Serveringstält och Suunnistjan Kauppas försäljningstält används, men endast som regnskydd Konstruktionerna fästs i marken så att de inte kan flyga bort. Vid en tornado evakueras alla deltagare
2.6 Eksyminen maastoon En sökpatrull är beredd att hämta skadade eller borttappade ur skogen Erfarna orienterare finns i gruppen. I andra hand ringer vi nödcentralen på 112. Vapepa i Pargas kan kontaktas
2.7 Sähkötapaturma Datorservar används inomhus. Kaffekokare används vid uteserveringen. Kontakterna och kopplingarna är enligt el-föreskrifter. Pargas FRK:s Första Hjälpen-grupp finns på plats
2.8 Myrkytystapaus Dricksvatten tas från stadens vattenledningsnät. I uteserveringen serveras hembakade smörgåsar och bakverk. Alla i serveringsgruppen har hygienpass Pargas FRK:s Första Hjälpen-grupp finns på plats

3. TILAISUUDEN HENKILÖSTÖ JA HEIDÄN YHTEYSTIETONSA TILAISUUDEN AIKANA

Tehtävä Nimi tai (lukumäärä) Puh. nro
3.1 Tilaisuuden johtaja (henkilö joka vastaa koko tapahtumasta)
Linus Hoffman 0405938081
3.2 Turvallisuudesta vastaava
Linus Hoffman 0405938081
3.3 Rakenteista vastaava
Roald von Schoultz 0408462184
3.4 Liikenne ja pysäköintivastaava Ove Arén 0500926718
3.5 Onnettomuustiedottamisesta vastaava Ingela Mattsson 0503512960
3.6. Ensiapuhenkilöstö (määrä) sekä vastuuhenkilö tapahtuman aikana Pargas FRK:s Första Hjälpen-grupp (4), Stina Söderlund 0408235111 0407370968
3.7 Pelastushenkilöstö (määrä) sekä vastuuhenkilö tapahtuman aikana Sökpatrull (5), Markku Virtala 0505921488

4. TURVALLISUUSJÄRJESTELYT (Käytetään apuna karttaliitteitä tarvittaessa)

Asia Selvitys järjestelyistä (tarvittaessa viittaus karttaliitteeseen)
4.1 Alkusammutuskalusto (määrä, laatu ja sijoitus) En brandsläckare är placerad vid uteserveringen. En andra brandsläckare finns precis vid ingången till Livia. Brandslangar finns inomhus i Livia.
4.2 Ensiapuvälineistö ja ensiapu­paikka Pargas FRK:s Första Hjälpen-grupp finns på plats, platsen framgår av bilagan
4.3 Kokoontumis-/ evakuointi­paikka På gräsmattan, platsen framgår av bilagan
4.4 Poistumistiet tapahtuma-alu­eelta (reitit joita pitkin yleisö poistuu onnettomuustilanteessa) Fiskeriskolvägen och Danmarksvägen
4.5 Sisäinen hälyttäminen (Ylei­sön varoittaminen ja henkilökunnan hälyttäminen) På plats finns en speaker med högtalarutrustning. Alla nödmeddelanden till deltagare läses upp i högtalarna, och sätts ut på tävlingens webbplats enligt tävlingschefens/myndigheternas direktiv. Arrangörsgrupperna informeras via Whatsapp till de sektoransvariga.
4.6 Pelastustiet (reitit joita pitkin pelastusajoneuvot pääsevät kohtee­seen) Fiskeriskolvägen hålls hela tiden öppen för trafik

5. MUUTA HUOMIOITAVAA

Asia Selvitys järjestelyistä (Tarvittaessa viittaus karttaliitteisiin)
5.1 Pysäköintijärjestelyt Vi förväntar oss ca 400 bilar. De parkeras i första hand på Livias fiskeri- och miljöinstituts område, platserna framgår av bilagan. I andra hand längs Kärrängsvägen. Vid behov också på asfaltplanen vid Ljusuddavägen 2
5.2 Ensiapukoulutus (Henkilökunta) Pargas FRK:s Första Hjälpen-grupp (4 personer) finns på plats, Platsen framgår av bilagan
5.3 Alkusammutuskoulutus (Henkilökunta) Pargas FRK:s Första Hjälpen-grupp finns på plats, Serveringspersonalen har fått instruktioner i hur brandsläckare används
5.4 Suunnitelman ja turvallisuusjärjestelmän saattaminen henkilöstön tietoon Räddningsplanen finns på tävlingens webbplats och uppsatt på anslagstavlan på tävlingsplatsen
5.5 Kadonneen etsintä En sökpatrull är beredd att hämta skadade eller borttappade ur skogen

Pelastussuunnitelma on toimitettava pelastusviranomaisen hyväksyttäväksi viisi vuorokautta ennen yleisötilaisuutta.

Pelastusviranomaiselle on varattava tilaisuus tarkastaa yleisötilaisuuden turvallisuusjärjestelyt ennen tilaisuuden aloittamista.

Allekirjoitukset ja nimen selvennykset

Aika ja paikka: Pargas 4.4.2021
Linus Hoffman

Tapahtuman johtaja


Hannu Rantanen

Pelastusviranomainen, brandinspektor