Inbjudan

Välkommen till NÅID-dagen söndag 2.6.2019 i Sydmo, Pargas

NÅID-dagen inkluderar en förkortad individuell medeldistans på förmiddagen och en stafett på eftermiddagen. Klasserna H/D16 och yngre tävlar samtidigt om vandringspriset Ekorren i den individuella tävlingen på förmiddagen. Vandringspriset Ekorren delas ut till den NÅID-förening som procentuellt mest ökat sitt deltagarantal från föregående år i klasserna H/D 16 och yngre.

Tävlingscentral Seivisvägen 33, Pargas. Samma tävlingscentral för båda tävlingarna.

Vägvisning från segelrondellen i Pargas centrum, Skärgårdsvägen (180). Körtid från korsningen är cirka 15 min. Vägvisning på plats senast kl. 8:30 på tävlingsdagen.

Parkering vid TC, Seivisvägen 33, och vid föreningshuset Dalaskog, Åntalavägen 27.

Anmälan senast måndag 27.5.2018 kl. 24 via Irma. Stafettens löpordning via IRMA senast fredagen den 31.5 Om Emit-nummer saknas reserverar vi en hyrbricka (4 euro), betalning vid avhämtning.

Klasser i individuella tävlingen: RR-special (med ledsagare), TR-special (med ledsagare), D8RR, D10RR, D12TR, D12, D13, HD13-16N, D14, D16, D18, D20, D21, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75, D80, H8RR, H10RR, H12TR, H12, H13, HD13-16N, H14, H16, H18, H20, H21, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H80. (Klasserna RR-special, TR-special och HD13-16N är inte mästerskapsklasser)

Klasser i stafetten: H/D12 TR/RR (minst en flicka i laget), D11-14, D15-18, D21, D120 (minimiålder 35 år), D150 (minimiålder 40 år), D180 (minimiålder 50 år), D210 (minimiålder 60 år), H11-14, H15-18, H21, H120 (minimiålder 35 år), H150 (minimiålder 40 år), H180 (minimiålder 50 år), H210 (minimiålder 60 år).
I stafetten får damer springa i herrklasser.

Idealtider i vardera tävlingen cirka 25 minuter för H21 och D21, de övriga klasserna 15 – 25 minuter.

Anmälningsavgifter: H/D8‐18: 10 euro, H/D20-80: 15 euro. Stafett: H/D8‐14: 25 euro, H/D15‐18: 40 euro, H/D21 och äldre: 50 euro.

Kartorna är utskriftskartor, uppdaterade 05/2019. Skala 1:10 000, ekvidistans 5 m. I klasserna H/D40 och äldre samt H/D14 och yngre, samt i stafetten i klasserna H/D150 och äldre samt H/D11-14 och yngre är skalan 1:7 500.

Stämpling: Emit. Emithyra 4 euro.

Första start i den individuella tävlingen är klockan 10. Första start i stafetterna är cirka klockan 14.

Kafeteria finns i föreningshuset Dalaskog, Åntalavägen 27. Mellan den individuella tävlingen och stafetten kan man köpa maletköttsoppa och grönsakspurésoppa till lunch. Bröd ingår. Matanmälan önskas i förväg senast måndag 27.5 kl. 24 per mejl till carola.penger@gmail.com. Dieter bör meddelas i samband med anmälan till maten. Dessutom finns kaffe, saft, smörgåsar och bakverk.

Tvätt: Damtvätt inomhus i föreningshuset Dalaskogs bastu, Åntalavägen 27. Herrtvätt i sandgropen invid TC.

Toaletter finns på TC och i föreningshuset Dalaskog, Åntalavägen 27.

Funktionärer: Tävlingsledare Linus Hoffman. Banläggare för individuella tävlingen är Anders Brink, med hjälp av Jon Engström och Amy Nymalm för barnbanorna. Banläggare för stafetterna är Bege Engström och Jorma Ake.

Mer info ges av Linus Hoffman linus.hoffman@yle.fi eller 040 593 8081