Kuntosuunnistus – Motionsorientering

Kuntosuunnistus

Radat:
Lyhyt (helppo) rata 2,4 km
Pitkä (vaativampi) rata 5,7 km

Hinta:
16 euroa (käteinen, MobilePay 44325, korttimaksu)

Ilmoittautuminen:
Kilpailukeskuksen infossa klo 11-13, tai niin kauan kuin karttoja riittää. Infossa saat numerolapun (omat hakaneulat), lähdössä 2 kartan. Ota Emit-korttisi mukaan ilmoittautumiseen.

Lähtö:
Klo 11.15-13.30.  Lähtö 2, n. 1700 m tietä pitkin, punainen viitoitus.

Kartta:
Kartan saa lähdössä. Mittakaava 1:10 000, käyräväli 5 m. Pretex säänkestävä tulostekartta.

Leimaus ja ajanotto:
Emit-leimaus. Ota Emit-korttisi mukaan ilmoittautumiseen, jossa sinut rekisteröidään Navisport-tulospalveluohjelmaan. Emit-lainakortin vuokra 5 euroa. Palauttamattomasta lainakortista peritään 90 euroa. Kuntosuunnistuksessa ei käytetä Emit-kortin tarkistusliuskaa. Puuttuva tai virheellinen leima aiheuttaa hylätyn tuloksen. Ei itkumuuria.

Maali:
Kuntosuunnistajat tulevat samaan maaliin kuin kilpailijat. Maalintulon jälkeen kuntosuunnistajilla on oma Emit-purku, jonka yhteydessä mahdollinen lainakortti palautetaan. Maali suljetaan klo 17.00.

Tulokset ja väliajat:
Navisport, linkki tulossivulle.

*****

Motionsorientering

Banor:
Kort (lätt) bana 2,4 km
Lång (mer krävande) bana 5,7 km

Pris:
16 euro (kontant, MobilePay 44325, kortbetalning)

Anmälning:
På tävlingscentralen vid infon kl. 11-13, eller så länge kartorna räcker. I infon får du din nummerlapp (egna säkerhetsnålar), vid start 2 din karta. Ta ditt Emit-kort med till anmälningen.

Start:
Kl. 11.15-13.30.  Start 2, ca. 1700 m längs väg, röd snitsling.

Karta:
Fås vid starten. Skala 1:10 000, ekvidistans 5 m. Pretex väderbeständig utskriftskarta.

Stämpling och tidtagning:
Emit-kort, tag med det till anmälningen där du registreras in i Navisport-sytemet. Eventuellt hyreskort kostar 5 euro. För oreturnerade hyreskort debiteras 90 euro. Kontrollappar till Emit-korten används inte i motionsorienteringen. Saknad eller felstämpling betyder diskvalificering. Ingen klagomur.

Mål:
Motionsorienterare kommer i samma mål som tävlande. Efter målgång har motionsorienteringen egen avläsning av Emit där även Emit-hyresbrickan returneras. Målet stängs kl. 17.00.

Resultat och mellantider:
Navisport, länk till resultatsidan.