Kilpailuohjeet

Tävlingsdirektiv på svenska längre ner på sidan.

– Vahvista osallistumisesi infossa kokoontumispaikalla viimeistään 18:00. Esitä kuitti ennakkomaksusta tässä. Samalla saat rintanumeron.

– Anna puhelinnumerosi järjestäjille infossa mahdollista jälkietsintää tai COVID-19 selvitystä varten.

– Kiinnitä rintanumero näkyvästi rintaasi. Käytä mielellään omia hakaneuloja.

– Lähtöön on matkaa noin 600m tietä pitkin. Seuraa punaraita viitoitusta.

KloMatkaNumerot
18:3015,5 km naiset(w) ja miehet(m)1-99
18:457,7 km naiset(w) ja miehet(m)
3,5 km naiset(w) ja miehet(m)
101-199

– Lähtöön ryhmittäydytään lähtöalueelle (hiekkatielle) 5 min ennen lähtöä, numerojärjestyksessä, 3 hlöä vierekkäin, rivit 2m välein.

– Verrytteluasusteet sopii jättää tähän hiekkatien varteen. Myöskin omia juomia varvaukseen voi jättää tähän.

– Lähtönumerot on annettu ennakkoon ilmoitetun ”oma taso” km-vauhdin perusteella niin, että ohitustilanteita syntyisi mahdollisimman vähän.

– Kiinnitä rintanumero näkyvästi rintaan! Ei selkään!

– Mikäli kuitenkin haluat ohittaa jonkun kapealla polulla, huuda ”TIETÄ” tai ”SPÅR” merkiksi edessä juoksevalle.

– Sattmark Trail on merkitty sinisillä ”kiinteillä” reittimerkeillä, sekä heijastimilla ja nuolilla tätä tilaisuutta varten. Seuraa opasteita.

– Jos kuitenkin pelkäät eksyväsi reitiltä, ota puhelimesi mukaan ja tallenna Ronten numero (050 3534114) mahdollista hätätilannetta varten. Kannattaa myöskin tutustua Karttapaikan GPS paikantamismahdollisuuteen (tämä vaatii paikannustietojen käytön sallimista selaimessasi): 
https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?lang=fi&share=customMarker&n=6688131.611649008&e=236639.02029743246&title=Sattmark+Trail+Start%2FStop&desc=&zoom=10&layers=%5B%7B%22id%22%3A2%2C%22opacity%22%3A100%7D%5D

– Mikäli keskeytät, ilmoittaudu maalissa (tai soita Rontelle)!!!

– Maali sulkeutuu 20:30.

Palkintojen jako välittömästi maalintulon jälkeen sarjoittain.

Tävlingsdirektiv

Bekräfta ditt deltagande och lös ut din tävlingsnummer i Info invid parkeringen senast kl 18:00. Visa upp kvitto på betald anmälningsavgift där.

Ge även ditt telefonnummer till arrangörerna i Info för eventuell spårning eller utredning av COVID-19.

Fäst tävlingsnumret tydligt på bröstet. Använd gärna egna säkerhetsnålar.

Till start ca 600 m längs vägen. Följ röd-vit snitsel.

Starterna sker enligt följande:

KlSträckaNummer
18:3015,5 km damer (w) och herrar (m)1-99
18:457,7 km damer (w) och herrar (m)
3,5 km damer (w) och herrar (m)
101-199

Uppställning på sandvägen vid startområdet 5 min innan start i nummerordning, 3 personer i bredd, radavstånd 2 m.

Man kan lämna sina överdragskläder här på sidan om sandvägen. Även egen dricka kan lämnas här för varvningen.

För att minimera behovet av passeringar längs rutten har tävlingsnumren fördelats enligt ”egen nivå” km-farten.

Om du trots allt vill passera någon på den smala stigen så ropa ”TIETÄ” eller ”SPÅR” åt den framförvarande.

Sattmark Trail-stigen är utmärkt med fast blå färg samt dessutom med reflexer och skyltar som är framtagna för denna tävling. Följ dessa!

Om du trots det ämnar tappa bort dig från spåret så tag med dig din telefon och spara Rontes telefonnummer 050 3534114 i den i fall om nödsituation. Det lönar sig även att bekanta sig med Karttapaikkas positioneringsmöjlighet. (detta kräver tillåtelse till användning av telefonens positionsuppgifter i webläsaren.)
https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?lang=fi&share=customMarker&n=6688131.611649008&e=236639.02029743246&title=Sattmark+Trail+Start%2FStop&desc=&zoom=10&layers=%5B%7B%22id%22%3A2%2C%22opacity%22%3A100%7D%5D

Om du avbryter tävlingen skall du anmäla dig i målet (eller ring Ronte)!!

Målet stängs kl. 20:30

Prisutdelning direkt efter målgång i respektive klass.