Tävlingsdirektiv

XIX Skärgårdsträffen i Pargas 19.4.2019

Funktionärer

Tävlingschef: Svante Pahlman

Banläggare: Markku Virtala och Jenny Virtala

Resultatservice: Sören Nymalm

Kontrollant: Eero-Antti Lonka (TuS)

Speaker: Linus Hoffman och Fredric Portin

Jury

Ordförande: Leif Haajanen

Medlemmar: Torsten Smedslund, Tanja Rannila

Karta

Orienteringskarta 04/2018, uppdaterad 4/2019. Ekvidistans 5 m. Kartan är i storlek A4. Klasserna H/D10RR, H/D12TR, H/D12, H/D50-85, använder skalan 1:7 500.  Alla övriga klasser har skalan 1:10 000. Utskriftskarta i Sportexmaterial (www.sporttinappi.fi) som är vädertåligt.

Tävlingsterräng

Tävlingsterrängen är typisk för skärgården. Framkomligheten är huvudsakligen god.

Banlängder

Klassvisa banlängder finns i ett skilt dokument på tävlingens hemsida.

Förbjudna områden

Det är förbjudet att röra sig i tävlingsterrängen förutom under sitt eget lopp. Tomtmarker och på kartan märkta förbjudna områden får ej beträdas.

Kontroller, stämplingssystem och Emit-brickor

Modellkontrollen finns vid infopålen.

I tävlingen används Emit-stämplingssystem. Tävlanden ansvarar själv för att Emit-brickan fungerar. En tävlande med en icke-fungerande Emit-bricka släpps inte ut i terrängen. En Emit-bricka får användas endast en gång under tävlingen! Kontrollera vid modellkontrollen att din Emit-bricka fungerar (=nollning). Det finns ett begränsat antal Emit-brickor att hyra, pris 4 €. 

Kontrollera även att ditt Emit-nummer överensstämmer med startlistan och byt ett felaktigt nummer vid info före du går till starten (ingen avgift).

Hyrbrickor som arrangören har reserverat på förhand kan hämtas från info, pris 4 €. Det debiteras 70 € för en icke returnerad hyresbricka.

Första hjälp

Det finns första hjälp i TC. Det finns ingen första hjälp-personal i terrängen.

Startlistor

De slutliga startlistorna publiceras senast onsdagen den 17 april 2019 på adressen www.piforienteering.fi På tävlingsdagen finns startlistorna även till påseende på resultattavlan och vid startplatserna.

Startplatser

Första start är kl. 11:00. Snitsling till starterna börjar från infopålen.

Start 1 (H16-H65, D16-D55): avstånd till start är 750 m längs väg.

Start 2 (H/D10,12,13 och14, H70-H85, D60-D85 samt motionsklassen): avstånd till start är 250 m längs väg.

Snitsling till start 1 och 2 är åt olika håll.

Nummerlappar, Emit-kontrollappar och kontrolldefinitioner

Tävlande i alla klasser använder tävlingsnummer. Numren finns att få vid startplatsen. Egna säkerhetsnålar medtages. Nummerlappen får inte vikas. 

Kontrolldefinitionerna är tryckta på kartan. Lösa definitioner och Emit-kontrollappar finns vid starten.

Rutiner, start 1 (H16-H65, D16-D55):

4 min före start kallas tävlanden till startfållan. 3 min före start nollas Emit-brickan. 2 min före start finns modellkartan till påseende. 1 min före start står tävlanden vid sin karta. Man får ta kartan vid startögonblicket. 

Rutiner, start 2(H/D10,12,13 och14, H70-H85, D60-D85 samt motionsklassen

5 min före start kallas tävlanden till startfållan där banorna för klasserna H/D10RR och H/D12TR finns till påseende, klasserna H/D12 får se tävlingskartan med K-punkten inritad (inte hela banan). Funktionärer hjälper till vid behov. 
4 min före start nollas Emit-brickan. 
3 min före start kontrolleras starttiden och Emit-brickan. 
2 min före start får klasserna H/D10RR sin tävlingskarta och vägledning. H/D12TR-klasserna får också sin tävlingskarta. För 12,13 och14 års klasserna finns tävlingskartan med K-punkt till påseende.
1 min före start får klasserna 12,13,14 ta sin tävlingskarta från ett ämbar märkt med klassen.
Starten sker vid K-punkten, d.v.s. startpunkten är samma som starttriangeln på kartan.

Specialdirektiv för RR- och TR-banorna

RR-rutten är utmärkt i terrängen med ett enhetligt vitt band. Rutten är ritad på tävlingskartan. Kontrollerna är belägna längs med rutten. Rutten behöver inte följas. Kontrollerna är märkta med koderna RR1, RR2 osv. Man måste stämpla vid kontrollerna i nummerordning.

TR-banans snitsling är densamma som RR-rutten, ett enhetligt vitt band. Kontrollerna är belägna en bit från rutten och de är märkta med vanliga sifferkoder. Kontrollera att koden stämmer. 

Sista kontrollen är samma för alla tävlanden. Du kan stämpla vid vilken stämpelenhet som helst vid sista kontrollen. Alla måste följa snitslingen från sista kontrollen till mål. Målstämpling vid mållinjen.

Varje felaktig eller saknad stämpling i RR-klassen leder till 10 min extra tid i sluttiden, man blir inte diskvalificerad. Felaktig stämpling i TR-klassen leder till diskvalificering.

RR-banan kan orienteras eller löpas igenom på nytt efter att den sista RR-banans tävlande har kommit i mål. (Ingen stämpling i mål.)

Mål

Alla måste följa snitslingen från sista kontrollen till mål och stämpla vid mållinjen. Sedan fortsätter tävlanden till stämplingskontrollen. Oklara fall behandlas vid klagomuren. Målet stängs kl. 15:30.

Avbrutna

Avbrutna tävlande måste anmäla sig vid målet eller förmedla info om avbrytandet till målet

Motionsorientering

Banorna: 3 km (mellansvår) och 5 km (svår). Anmälning vid info kl. 11:00-12:30 och start vid start 2 kl. 11:15-12.45. Deltagaravgift är 12 €/bana. Man kan hyra en Emit-bricka till pris 4 €. I motionsorienteringen får man inte använda en Emit-bricka som redan har används eller kommer att användas i tävlingen! Efter betalningen får man en nummerlapp (egna säkerhetsnålar) till bevis för motionsorienteringen. Vid starten nollas Emit-brickan och deltagaren får sin karta. Motionsorienteringen har samma mål som tävlingen och man ska stämpla också i målet.

RR-banan kan orienteras igenom efter att den sista RR-banans tävlande har kommit i mål. En karta fås från info för 2 €/bana. (Ingen stämpling i mål.)

Omklädning och tvätt

Omklädning i fältförhållanden. Det finns inga duschar i TC. Man kan dock duscha i Pargas ishalls utrymmen, ca.10 km från TC mot Åbo. Vägvisning från Skärgårdsvägen (väg 180).

Priser

Antal priser per klass meddelas på resultattavlan. Tävlande får hämta sina priser på självbetjäning i närheten av info. Det kommer meddelande på resultattavlan när prisplaceringarna är klara.

Muksula

Barnpassning finns inte.

Kantin

Kantinen på TC bjuder på många läckerheter: Smörgåsar, bakverk och grillkorv mm.

Lycka till i skogen!

Pargas IF orienteringssektionen