ULSD 11.1.2020 Tävlingsdirektiv

ULSD – ultra long sprint distance i Pargas lördagen 11.1.2020

TÄVLINGSDIREKTIV

Regler: I tävlingen följs SSL:s tävlingsregler för sprintorientering samt arrangörernas direktiv.

Arrangörer: Tävlingsledare: Linus Hoffman; Banläggare: Mika Honkasalo; Resultatansvarig: Sören Nymalm

Karta: Sprintorienteringskarta. Utskriftskarta 1/2020, vädertåligt material, uppdaterad/nyritad 12/2019, skala 1:5 000, ekvidistans 2 m.

Efteranmälning: på tävlingscentralen senast kl.10.15 à 15 euro.

Kontrolldefinitioner: Kontrolldefinitioner är tryckta på kartan.

Tävlingsterrängen: Stadsbebyggelse. Det kan finnas snö, liksom halka. Se upp i trafiken.

Vägar, övergångs- och undergångsställen: De vägar och gator som är märkta som förbjudna får man passera enbart via undergångsställen som är utmärkta på kartan. Man får springa i dikena vid dessa vägar, men absolut inte längs vägrenen eller gå över vägen ens på skyddsvägar.

Banorna korsar även rätt livligt trafikerade ”tillåtna gator”. Var försiktig och spring på lättrafikled eller längs vägkanten och korsa vägen helst på skyddsväg. Förutom fordon rör sig andra människor – på vissa områden mycket åldringar – och djur på tävlingsområdet. Tävlanden har alltid väjningsplikt gentemot dem.

Gårdsplaner, staket och andra förbjudna områden: Det är meningen att tävlingen ska vara rolig – också för invånarna och för medtävlarna. Tävlandena måste alltså följa sprintorienteringsreglerna.

Banor:

H21 och Kunto 14 – 13,5 km, 29 kontroller

D21 och Kunto 11 – 10,2 km, 24 kontroller

H18, D18 och Kunto 8 – 7,5 km, 17 kontroller

H15, D15, H12, D12 och Kunto 5 – 5,0 km, 12 kontroller

Det är spridning på alla banor och tävlandena besöker flera gånger samma kontroller.

Banorna går härs och tvärs, särskilt 13,5 km banan, så var noggrann med att du besöker kontrollerna i rätt ordning.

På 7,5 km, 10,2 km och 13,5 km-banorna har man dubbelsidig karta.

Start: Cirka 50 m från TC. Gemensam start kl. 11.00. Kartorna delas ut före start. Man får se på kartan i startögonblicket.

Stämpling: Emit-stämpling. Ett begränsat antal hyreskort finns för 2 euro.

Omklädning och WC: På tävlingscentralen, i Centralidrottsplan Pajbackas omklädningsrum.

Välkomna!

Pargas IF

Kategorier:
Okategoriserade