XXI SKÄRGÅRDSTRÄFFEN – TÄVLINGSDIREKTIV

Uppdatering 14.4 kl. 18.56: Startsnitslingens färg.
Uppdatering 14.4 kl. 10.37: Juryns ordförande och medlemmar.
Tillägg 14.4 kl. 9:25: Wc:n för damer och herrar finns också vid starterna.
Tillägg 13.4 kl. 22.22: Information om hur du kan ta buss till tävlingen.
Korrigering: 13.4 kl.18.25: Klasserna D16 och H16 använder start 2.

Öppen nationell orienteringstävling på medeldistans 15.4.2012 i Pargas

Arrangörsförening
Pargas IF rf

Funktionärer
Tävlingsledare: Linus Hoffman
Banläggargruppens ordförande: Markku Virtala
Banläggare: Jill Laurén och Simon Engström
Resultatservice: Sören Nymalm
Kontrollant: Inga Dambe, PR

Tävlingsury
Ordförande: Janne Salmi, TuS
Medlem: Gun-Viol Lång, OK Raseborg
Medlem: Jani Lakanen, HS

Regler
I tävlingen följs Finlands orienteringsförbunds (SSL) grenregler och arrangörernas direktiv.

Karta
Pretex väderbeständig utskriftskarta. A4, 6 färger 4/2022, 1:10000 eller 1:7500 (H/D10RR, H/D12TR, H/D12, H/D 50-85), ekvidistans 5 meter.

Skärgårdsträffen 2022 kisakeskus
Tävlingscentralen – Kisakeskus

Tävlingsterräng
Tävlingsterrängen är typisk lättlöpt skärgårdsterräng med berg i dagen och öppen skogsmark. Mellan bergsområdena finns områden med sämre framkomlighet. Största delen av terrängen är snöfri, men på nordsluttningar kan det ställvis finns snö upp till knäet.

I terrängen finns en högspänningsledning, stigar och åkrar/ängar, som ger lämpligt stöd för barn och unga att orientera.

Obs! Det är förbjudet att gå eller springa över Skärgårdsvägen (väg nr 180).

Tävlingsnummer
Alla deltagare använder tävlingsnummer. Numren delas ut vid starterna. Ta med egna säkerhetsnålar!

Start, klasser och sträckor
Till start 1 och 2 är det cirka 1700 meter att gå längs en väg. Start 1 blå och start 2 röd snitsling. Se upp för trafiken, man får inte gå över Skärgårdsvägen.

Start 3 finns 100 m från tävlingscentrum, i samma riktning som start 1 och 2. Röd-vit snitsling.

Upprop till startfållan 4 minuter före start. Förflyttning till kartorna 1 minut före start. Kartan tas i startögonblicket, förutom i klasserna D/H14, D/H13 och D/H12, där man får kartan 1 minut före start.

Tävlande i RR- och TR-klasserna får kartan 2 minuter före start.

Arrangörerna hjälper RR-orienterarna vid starten. RR-banans kontroller har koderna RR1, RR2, RR3 osv. Bandet på RR- och TR-banan är ett vitt heldraget snöre, vid behov också på sina ställen med rött kräppband (på eventuella snöiga ställen).

XXI SKÄRGÅRDSTRÄFFEN 15.4.2022 – KLASSER OCH BANLÄNGDER
KLASS START STRÄCKA KONTROLLER ESKALA
H21 1 6,1 km 19 1:10000
H35 1 4,8 km 13 1:10000
H40 1 4,7 km 14 1:10000
H45 1 4,7 km 14 1:10000
H50 1 4,2 km 14 1:7500
H55 1 3,7 km 12 1:7500
H60 1 3,5 km 12 1:7500
H65 1 3,2 km 10 1:7500
H20 1 4,8 km 13 1:10000
H18 1 4,5 km 13 1:10000
D21 1 5,0 km 16 1:10000
D35 1 3,8 km 13 1:10000
D40 1 3,8 km 13 1:10000
D45 1 3,5 km 12 1:10000
D50 1 3,2 km 13 1:7500
D55 1 3,2 km 13 1:7500
D60 1 2,3 km 9 1:7500
D65 1 2,2 km 8 1:7500
D20 1 3,8 km 13 1:10000
D18 1 3,4 km 11 1:10000

H12 2 2,0 km 10 1:7500
H14 2 2,8 km 12 1:10000
H16 2 3,4 km 12 1:10000
H70 2 2,5 km 9 1:7500
H75 2 2,3 km 8 1:7500
H80 2 2,1 km 8 1:7500
H85 2 2,0 km 8 1:7500
D12 2 2,0 km 10 1:7500
D14 2 2,3 km 10 1:10000
D16 2 3,3 km 11 1:10000
D70 2 2,1 km 8 1:7500
D75 2 2,0 km 8 1:7500
D80 2 2,0 km 8 1:7500
D85 2 2,0 km 8 1:7500
Motion_Lång 2 5,7 km 18 1:10000
Motion_Kort 2 2,4 km 10 1:10000

H12TR 3 1,3 km 6 1:7500
H10RR 3 1,3/2,3 km 5 1:7500
D12TR 3 1,3 km 6 1:7500
D10RR 3 1,3/2,3 km 5 1:7500

Motionsorientering
Kort lätt bana och en mer krävande bana 16€. Anmälning på tävlingscentralen vid infon kl. 11-13, eller så länge kartorna räcker. I infon får du din nummerlapp, vid start 2 din karta.

Kontrolldefinitioner
Kontrolldefinitionerna är tryckta på kartorna. Inga lösa kontrolldefinitioner.

Stämpling
Emit-stämpling används i alla klasser.

Emit-kortet
Kontrollera Emit-kortets nummer på startlistan. Emit-korten kontrolleras vid starten. Den som springer med ett felaktigt kort blir diskvalificerad.

Alla ändringar rörande Emit-kortet (2 euro) ska göras i infon på TC innan man förflyttar sig till starten. Om tävlanden inte har meddelat numret på ett Emit-kort i samband med anmälningen, så reserverar arrangörerna ett hyreskort. Hyreskortet kostar 5 euro, och kan fås i info. För oreturnerade hyreskort debiteras 90 euro. Kontrollappar till Emit-korten finns vid starterna.

Modellkontroll / Emit-stämplingsenhet
Modellkontrollen finns på TC invid resultattavlan. Bredvid kontrollen finns en stämplingsenhet för Emit-kort, där du kan nolla ditt kort och samtidigt kontrollera att Emit-kortet fungerar. För många är det vårens första tävling, så kontrollera att Emit-kortet fungerar.

Förbjudna områden
På tävlingsområdet finns många småhustomter. Alla tomter är förbjudna områden. Samma gäller för åkrar som på kartan markerats som förbjudna. För markägare har garanterats att orienterarna följer dessa regler.

Skärgårdsvägens undergång
Alla klasser från start 1 och 2 springer under den livligt trafikerade Skärgårdsvägen (väg 180). Man måste använda den undergång som finns utmärkt. Det är förbjudet att springa över Skärgårdsvägen.

Sista kontrollen
På sista kontrollen får man stämpla antingen på 100-kontrollen eller RR-kontrollen.

Mål
Alla tävlande kommer via samma målfålla till samma mål. Snitsel från sista kontrollen till mål. I tävlingen används målstämpling. Obs! Om målstämpling saknas leder detta till diskvalificering. Målet stängs kl.17.00.

Kom ihåg Fair Play! I mål får du behålla din karta, men du får inte visa den för tävlande som ännu inte har startat.

Avbrutna
Den som avbrutit ska anmäla sig vid målet.

Första hjälpen
Finns på TC. Pargas FRK:s Första Hjälpen-grupp, tel. 040 823 5111.

Räddningsplanen finns till påseende på webbplatsen och på resultattavlan.

Kom till tävlingen med buss
Linjerna 801, 802 och 901-904 åker från Åbo längs Skärgårdsvägen till Kirjala. Hållplats: Kalakouluntie E (8113). På långfredag 15.4 åker bussarna enligt söndagstidtabellen. https://tlo.fi/reitit-ja-aikataulut/saaristobussi/

Parkering
För båtar vid Livias fiskeri- och miljöinstituts båthamn.
För cyklar på Livias fiskeri- och miljöinstituts gård.
För personbilar och bussar är sträckan från parkerinsplatserna till TC 0-2,5 km.

Tvätt
Möjlighet att simma vid stranden. Havsvattnet är uppfriskande kallt.
För damer dusch i Livias fiskeri- och miljöinstituts idrottshall. Inga orienteringsskor får tas in!
För herrar dusch i PIF Center, Industrigatan 11, dit det är 2,7 km från TC. Parkering på nedre plan. En kontrollskärm visar vägen in till källaren. Inga orienteringsskor får tas in!

Wc:n
Wc:n finns på TC och vid starterna.

Kafeteria
I kantinen finns kaffe, te, läsk, saft,,påskinspirera hembakt, semlor (på rikssvenska: frallor), korv och choklad. Betalning med Mobilepay, bankkort eller kontant. Välkomna!

Resultat
Resultaten finns förutom på resultatatavlan också på tävlingens webbplats: https://piforienteering.fi/tavlingar/saaristorastit-2022

Prisutdelning
H21A och D21A samt klasserna H/D 10-16 har prisutdelning på TC enligt speakerns anvisningar då klasserna är färdiga, dvs kl. 15-16.
De övriga klassernas pristagare får mot uppvisande av nummerlappen hämta sina priser i Info efter att resultaten blivit klara. På resultattavlan finns då ”VALMIS” skrivet vid klassen. Antalet pris finns klassvis uppräknat på resultattavlan.

Pris som inte har avhämtats kan på söndag fås vid infon på PR:s tävling Viking Line-Rastit.

PARGAS IF:s orienteringssektion önskar alla tävlare lycka till i skogen!

Kategorier:
Okategoriserade